Nhà đất bán|Cho thuê Rao Vặt Miễn Phí

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp giữa thành viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban, thì Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban cố gắng cung cấp một phương thức trung lập và tiết kiệm để giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Theo đó, thành viên, hoặc khách hàng và Sàn Giao Dịch TMĐT  đồng ý rằng Sàn Giao Dịch TMĐT  Nhadatraoban sẽ giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.

Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban khuyến khích thành viên, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban để tìm được giải pháp phù hợp.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban  đều sẽ được gởi đến bộ phận Hỗ Trợ khách hàng theo thông tin sau:

+ Điện thoại: 0974770317

+ Email: nhadatraoban.vn@gmail.com

Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban đều sẽ được Nhadatraoban hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Nhadatraoban để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Sàn Giao Dịch TMĐT Nhadatraoban cung cấp (nếu có).

Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người bán hoặc người mua (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).

Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Sàn Giao Dịch TMĐT NhadatRaoban trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.

Bản Quyền Thuộc Về raobandat.com. Copyright © 2015